SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W     D Z I A Ł O S Z Y C A C H


Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021 są:

 

- 2.11.2020 r.

- 21 - 22.12.2020 r.

- 25 - 27.05.2021 r.

- 1.06.2021 r.

- 4.06.2021 r.


KALENDARIUMARCHIWUM
LICZNIK ODWIEDZIN