SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W     D Z I A Ł O S Z Y C A C H


PUNKT KONSULTACYJNY 


Prowadzony przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pińczowie

Osoba odpowiedzialna: p. Izabela Janiszewska

Nazwa szkoły/placówki - Szkoła Podstawowa w DziałoszycachORGANIZACJA PUNKTU (dni, godziny)

27.02.2018 godz. 9.00 - 13.00

27.03.2018 godz. 9.00 - 13.00

24.04.2018 godz. 9.00 - 13.00

29.05.2018 godz. 9.00 - 13.00

26.06.2018 godz. 9.00 - 13.00  • Kontakt telefoniczny, e-mailowy: tel: 41 357 47 01, mail: [email protected]


  • Formy konsultacji: konsultacje psychologiczne, pedagogiczne.


  • Adresaci: uczniowie, rodzice, nauczyciele.Obszary udzielenych konsultacji

  • Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
KALENDARIUMARCHIWUM
LICZNIK ODWIEDZIN