SZKOŁA PODSTAWOWA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W     D Z I A Ł O S Z Y C A C H


  KADRA PEDAGOGICZNA 2019/2020

 W SP DZIAŁOSZYCEDYREKTOR SZKOŁY:


mgr MARCIN SZYMBRAL.p Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot
1 mgr Barbara Baranowskaedukacja wczesnoszkolna 
2 mgr Teresa Banaszekedukacja wczesnoszkolna 
3 mgr Barbara Bielaś przyroda, geografia, doradztwo
4 mgr Mirosława Goły geografia, wdż, technika
5 ks. religia
6 mgr Łukasz Jędraski wychowaniefizyczne
7 mgr  muzyka
8 mgr Michalska Wiesława język polski
9 mgr Agnieszka Góra edukacja dla bezpieczeństwa
10 mgr Anna Kuśpiel historia, wos
11 mgr Piotr Markiewicz religia
12 mgr Jadwiga Mazur edukacja wczesnoszkolna
13 mgr Anna Miszczyk język polski
14 mgr Jacek Pasternak wychowanie fizyczne
15 mgr Martyna Wilk język niemiecki
16 mgr Ilona Soja
chemia
17 mgr Tomasz Stawiarski matematyka, informatyka
18mgr Łyko Annafizyka
19 mgr Marta Nowak matematyka, informatyka
20mgr Agnieszka Szymbrajęzyk angielski
21mgr Małgorzata Wierzbabiblioteka szkolna
23 mgr Edyta Wojtyłko plastyka
22mgr Magdalena Zającbiologia, wychowanie fizyczne


KALENDARIUMARCHIWUM
LICZNIK ODWIEDZIN