ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIAŁOSZYCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM

Nasza szkoła „Szkołą Przedsiębiorczości’’


           W dniu 30 czerwca 2010 roku na Wojewódzkiej Gali Przedsiębiorczości dyrektor Gimnazjum w Działoszycach Marta Nowak wraz z koordynatorem działań Mirosławą Goły oraz przedstawicielami uczniów odebrała dla swojej szkoły Certyfikat Jakości –„Szkoła Przedsiębiorczości’’.

Gimnazjum w Działoszycach było jedną z siedmiu szkół w województwie świętokrzyskim, którym wręczono to zaszczytne wyróżnienie. Przez to wydarzenie szkoła znalazła się wśród grona najlepszych gimnazjów w Polsce, które najaktywniej pracują nad wszechstronnym przygotowaniem ucznia do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Sukces jest tym większy, iż Certyfikat Jakości – „Szkoła Przedsiębiorczości’’ przyznawany jest przez Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.


Przyznanie certyfikatu wskazuje iż Gimnazjum w Działoszycach przynależy do grona szkół, które najlepiej dbają o swoich uczniów, zapewniając im najwyższą jakość nauczania i wychowania w obszarze szerokorozumianej edukacji ekonomicznej.

Przyznanie certyfikatu zaświadcza również, że szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi wzbogacając ich wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu.

                                                                                                                                        << powrót

KALENDARIUMARCHIWUM


ROK SZKOLNY:


 2013/2014

LICZNIK ODWIEDZIN