/spdzialoszyce/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl .

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do naszej placówki.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Następnie klikamy: Załatw sprawę

W polu Ustaw/ zmień adresata wpisujemy: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach. 

Poniżej pojawi się odnaleziony adresat (klikamy na niego). 

Skip to content